Jana Balánová

Jana Balánová

Maturovala jsem na Gymnáziu v Kutné Hoře, pedagogické vzdělání jsem ukončila v roce 1982. Do roku 2004 jsem předávala zkušenosti nejen jako učitelka, ale i jako okresní školní metodik a podílela se ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze na ŠVP se zaměřením na spokojené dítě během vyučujícího procesu, na kolektivním soužití nejmenších s možností tvořivosti, sebepoznávání a prosazení vlastní malé osobnosti. Současně se sama věnuji andragogice, začlenila jsem se do týmové práce v ČMSS a.s.

Od roku 2005 se plně věnuji regionálnímu rozvoji bydlení. Se svými klienty analyzuji, hledám a pomáhám naplnit jejich bytové potřeby jako certifikovaný finanční poradce. Během těchto let jsem vychovala své tři, dnes už dospělé a soběstačné děti.

V letech 2006-2010 jsem pracovala v bytové komisi města Kutné Hory. Kromě cíle napomáhat zajištění bydlení mladým lidem mi není lhostejný ani život seniorů a handicapovaných lidí. Jsem pro to, aby se věnovala větší pozornost i okrajovým čtvrtím. Celkově ráda podpořím i v následujících letech rozvoj krásné Kutné Hory a jejího okolí. Tak jako minulých volebních období i nadále je mým motem „Šťastné dítě, šťastná rodina, šťastné stáří, šťastný domov“.

<<< Zpět na přehled kandidátů