RNDr. Jaroslav Hak, CSc.

RNDr. Jaroslav Hak, CSc.

Narodil jsem se v Kutné Hoře dávno, a tak pamatuji třeba korzo na Palackého náměstí nebo koncerty v altánu pod Vlašským dvorem a spoustu dalších bohulibých zvyků, které mladší generace už nepoznaly. Prožil jsem v ní šťastné skautské mládí a basketbalový tým, se kterým jsme hráli 8 let 2. ligu.

S jistým zpožděním (pro řekněme menší loajalitu k režimu) jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a jako mineralog jsem nastoupil do Ústavu nerostných surovin, na výzkumné pracoviště výborné evropské úrovně, které bohužel po sametové revoluci pomalu přestávalo existovat, ač přestavovalo nemalý intelektuální potenciál pro město.

V 70. letech jsem začal působit v Ústředním ústavu geologickém v Praze, zúčastnil jsem se řady dlouhodobých geologických expedic do Nigerie (průzkum ložisek cínu), Tanzanie (grafit), Iráku (geologické mapování), Sýrie (vyhledávání diamantů a ložisek barevných kovů), pracoval jsem jako expert OSN v Indonésii a Thajsku (obojí průzkum mořských ložisek cínu) a jako vědecký pracovník jsem působil na Carleton University v Ottawě v Kanadě (ložiska platinových kovů).

Po revoluci jsem přešel na Přírodovědeckou fakultu UK, kde jsem byl tajemníkem evropských vzdělávacích projektů TEMPUS a JEN. Ač v důchodu, nadále pracuji jako překladatel odborných textů do angličtiny a konzultant.

Do Kutné Hory, ke které mám hluboký citový vztah, jsem se vrátil, a ačkoliv jsem se nikdy neangažoval v politice a nebyl členem žádné strany, byl jsem osloven programem Alternativy, s níž sdílím svou vizi budoucnosti tohoto unikátního města.

<<< Zpět na přehled kandidátů