JUDr. Lubomír Talanda

JUDr. Lubomír Talanda

V Kutné Hoře žiji přes 50 let, s manželkou jsme vychovali dvě děti a nyní se těšíme z pěti vnoučat.

V Kutné Hoře také více než 20 let bez jakýchkoli podpor živnostensky podnikám. To mi umožňuje vidět věci s odstupem, nezávisle, svobodně a práci v komunální politice chápat jako závazek a odpovědnost, nikoli jako příležitost ke kořistění a klientelismu.

Stále platí, že mnohá rozhodnutí radnice nebyla dobrá, některé věci mohly být provedeny podstatně levněji a lépe. A stačilo málo. Více komunikovat s občany, informačně zpřístupnit městský úřad veřejnosti, zcela otevřeně informovat o veřejných zakázkách atd.

Má kandidatura v „Alternativě“ je výrazem snahy nejen věci kritizovat, ale i aktivně měnit. „Alternativu“ tvoří lidé nejrůznějších profesí, ale podobných názorů, které bylo možné formulovat ve volebním programu. Velmi si vážím také toho, že k financování předvolební kampaně nebyly využity žádné sponzorské peníze, ale pouze prostředky samotných kandidátů „Alternativy“

<<< Zpět na přehled kandidátů