MUDr. Magdalena Havlovicová

MUDr. Magdalena Havlovicová

Motto: Nespoléhat na druhé, ale především sám na sebe

Je mi 56 let, maturovala jsem na gymnáziu v Českých Budějovicích a promovala na lékařské fakultě University Karlovy v Praze, obor stomatologie, v roce 1982. Od té doby pracuji jako praktická zubní lékařka v Kutné Hoře. Do politiky jsem vstoupila v roce 2006 jako zastupitel za Kutnohorskou SOS (Strana pro Otevřenou Společnost).

Důvod proč se politicky angažovat vidím v tom, že není možné demokracii chápat jen jako svobodu slova – myšleno bezmezně všechno kritizovat, ale je také nutné zodpovědně se snažit přispět k zlepšení života nás všech, občanů města. Jako žena navíc cítím opomíjení každodenních starostí matek a žen starajících se o chod rodiny, o děti i o své rodiče a prarodiče.

Jsem matkou čtyř dětí, dvou dcer 32 a 22 let a dvou synů 29 a 16 let s jedním životním partnerem. V komunální politice bych se chtěla především zasazovat o rozšíření počtu míst v mateřských školkách, s přispěním sociálních programů i o zřízení mikrojeslí a v bytové politice začít okamžitě s výstavbou startovacích bytů pro mladé perspektivní rodiny.

Mým zájmem je profesně se neustále vzdělávat. Spolu se svým manželem jsme pořadateli každoročního celostátního stomatologického semináře, který se koná v Kutné Hoře za účasti prezidenta České stomatologické komory a nejvyšších odborníků z českých klinik.

Zbývající volný čas věnuji rodině, rozšiřování a zkvalitňování zubní praxe, příležitostně sportuji a také pravidelně velmi ráda navštěvuji divadelní představení v Tylově divadle a koncerty v rámci všech festivalů pořádaných v našem mimořádném historickém městě.

<<< Zpět na přehled kandidátů