Václav Zimmermann

Václav Zimmermann

Je mi 63 let, narodil jsem se ve Vrdech. V Kutné Hoře jsem vystudoval Průmyslovou školu elektrotechnickou a později dvouletou nástavbu na Průmyslové škole stavební v Praze, obor technik investiční výstavby. Po maturitě jsem již Kutnou Horu neopustil, oženil jsem se zde a žiji tady již 43 let. 25 let jsem byl zaměstnán ve Stavebních izolacích v Sedlci, později jako soukromý podnikatel v tomtéž oboru.

Od února 2009 jsem necelé dva roky zastával funkci 2. místostarosty Města Kutná Hora. Myslím, že i za tak krátkou dobu se mi podařilo prosadit několik dobrých věcí, jako např. včasným rozhodnutím o nutnosti digitalizace a modernizace kutnohorského kina jsme předběhli Kolín i Čáslav, takže například přímé přenosy z Metropolitní opery může přenášet naše kino a ne již Čáslav nebo Kolín (vzdálenostní limit padesáti kilometrů).

Dalším důležitým počinem bylo zahájení procesu přechodu centrálního zásobování teplem na napojení vznikajícího energetického centra. V minulých dnech byl provoz s využitím tepla ze spalované slámy slavnostně zahájen. A tak jsem vděčen současné radnici, že tento projekt dovedla do konce.

Nezanedbatelným krokem bylo také zrušení výběrového řízení na zádlažbu a vypsání nové soutěže. Tento zásah na poslední chvíli nakonec ušetřil Městu třicet milionů.

Politice jsem věnoval poměrně velký kus života a věřím stále, že tato se dá dělat také slušně a poctivě. Ucházím se o Vaši přízeň i proto, že mám tu čest být v týmu vynikajících a především slušných lidí.

<<< Zpět na přehled kandidátů