RNDr. Vladislav Slavíček

RNDr. Vladislav Slavíček

V Kutné Hoře jsem se narodil a pracuji zde téměř 30 let, z toho 24 let ve funkci ředitele místního gymnázia. Jsem ženatý, mám tři děti, manželka pracuje rovněž ve školství.

V letech 2006–2010 jsem působil jako člen Rady města. Právě z této doby se datuje mé přátelství s bývalým místostarostou a naším lídrem panem Václavem Zimmermannem. Jsem přesvědčen, že se jedná o pracovitého, čestného a morálně bezúhonného člověka, který není nijak spjat s problematickými rozhodnutími radnice posledních dvaceti let. Z mého pohledu má ty nejlepší předpoklady být důstojným reprezentantem Kutné Hory a vést ji k dalšímu úspěšnému rozvoji.

Ač jsme spolu v minulých volbách neuspěli a skončili těsně pod pětiprocentní hranicí, počet preferenčních hlasů nám dodal odvahu ucházet se opět o přízeň voličů.

Naše názory a cíle jsou obsaženy ve volebním programu Alternativy a v případě zvolení bude naší prioritou jejich naplnění. Velice oceňuji, že tým Alternativy vytváří lidé nejrůznějších profesí. Nepohybují se kolem nás žádné lobbistické skupiny, kampaň jsme si financovali sami, žádný bohatý sponzor nás nepodporoval. I tato skutečnost je zárukou, že při rozhodování budeme jednat nezávisle a ve prospěch všech občanů Kutné Hory.

<<< Zpět na přehled kandidátů