Ing. Zdeněk Jirásek

Ing. Zdeněk Jirásek

Jsem kutnohorský rodák, v Kutné Hoře žiji celý život. Po studiu VŠ strojírenské v Praze jsem pracoval 20 let v ČKD, nejdůležitějším a největším podniku v Kutné Hoře. V roce 1994 jsem odešel do České spořitelny, kde pracuji dodnes. Nyní jsem pracovníkem úseku lidských zdrojů a svým zařazením hájím zájmy zaměstnanců.

Mým velkým koníčkem je stolní tenis. 50 let jsem působil v oddílu v Kutné Hoře, jako hráč, funkcionář a trenér. Byl jsem dvě volební období ve Výkonném výboru České asociace stolního tenisu, podruhé ve funkci místopředsedy. Nyní jsem předsedou její dozorčí rady. Jsem držitelem mezinárodní licence vrchního rozhodčího a zúčastňuji se vrcholných světových a evropských akcí v tomto sportu.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 1998 a pracoval jsem po celé volební období v Radě města. Po jeho skončení jsem měl pocit, že získané zkušenosti by bylo škoda dále nevyužívat. 36 let bydlím na sídlišti Šipší a proto jsem od roku 2002 stálým členem a dlouholetým předsedou komise Rady města pro sídliště. Myslím, že za tu dobu se nám podařilo bydlení mezi paneláky výrazně vylepšit.

Ve volebním období 2010 – 2014 jsem jedním z 27 zastupitelů města.

Pro další volební období kandiduji za společnost lidí, kterých si vážím pro jejich komunikativnost, otevřenost, empatii, vstřícnost a toleranci k názorům ostatních.

Má vize řízení obce je jasná. Dávat maximální prostor k vyjádření názorů zodpovědných skupin občanů (městské komise, občanské výbory jednotlivých částí města) i jednotlivců. Nedělit zastupitelstvo na koalice a opozice, ale vytvořit z něj orgán, který diskutuje o problémech města jen věcně. Maximálně informovat o rozhodnutích rady a zastupitelstva všechny, kteří zde žijí a chtějí žít.

<<< Zpět na přehled kandidátů