Lavička Václava Havla v Karlových Varech (foto Vladimír Hanzel, CC BY-SA 4.0)

Lavička Václava Havla bude!

11. 10. 2022

Velmi děkujeme, že se i s přispěním města podaří dokončit dlouholetý záměr a sbírku, kterou se před časem snažila, vedle žáků místních škol, připomenout vybraným příspěvkem také Alternativa, a sice realizaci Lavičky Václava Havla v Kutné Hoře.

Dnes se zdá, i díky zářijovému rozhodnutí rady města, že této lavičce nestojí už nic v cestě.

„Rozpočtové opatření EKO č. 19 vytvoření nové investiční položky Lavička Václava Havla ve výši 315 810 Kč, která bude kryta zapojením vybrané částky z veřejné sbírky ve výši 248 340 Kč a přesunem zbývající částky ve výši 67 470 Kč z rozpočtové rezervy.“

Děkuje všem, kteří přispěli a městu, že napomáhá tento záměr dokončit.