Náš program

pro volby do zastupitelstva Kutné Hory v roce 2022

Fungující město = spokojení občané

Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu, se předem nevymezuje proti žádnému konstruktivnímu subjektu, jehož kandidáty zvolí kutnohorští občané do městského zastupitelstva. Jednoznačně tak zastává názor, že by naše město měla řídit co nejširší koalice zvolených stran a hnutí, která bude především hledat společné body a průniky svých programů.

Dlouhodobou snahou Alternativy, jejích členů a zastupitelů je důsledná péče a rozvoj Kutné Hory – klenotu mezi městy, a to nejen mezi městy českými.

Jedinečnost architektury oceněná zápisem na seznamu UNESCO a genius loci Kutné Hory, to je něco, po čem jiná města a sídla mohou jen toužit a snít. Nám stačí důsledně se o něj starat a citlivě ho rozvíjet. Více než sedmisetletá historie Kutné Hory je významnou součástí dějin českého státu a Evropy. To vše musí respektovat každý, kdo se uchází o čest být zastupitelem občanů v Kutné Hoře.

Kdokoliv z radních osob za řízením vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi se sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou obci. Neboť jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud boží“.

Tyto zásady z nápisu na bronzové desce bývalé kutnohorské radnice z roku 1595 ctili radní Kutné Hory už tehdy a i když je jejich jazyk archaický, jsou stále živé a kandidáti Alternativy pro Vás, pro Kutnou Horu se k nim hrdě hlásí.

Děkujeme všem voličům, kteří nám svěří svůj hlas.

Naše priority?

V centru žít i zaparkovat

 • Šikmé stání na Palackého náměstí
 • Lepší průjezd na Havlíčku
 • Rozšíření zeleně a parkovacích míst v ulici Šultysově
 • Nový systému parkování ve městě (část pro vyhrazené, další první hodina zdarma)
 • Rozšíření zeleně v centru
 • Vodní prvky na Palackého náměstí
 • Nové herní prvky v centru města
 • Trhové místo na Palackého náměstí
 • Omezení reklamního smogu

Město pro občana

 • Stanovení rekonstrukcí konkrétních komunikací přímo do programového prohlášení
 • Revitalizace sídlišť (obnova herních prvků, revitalizace průmyslováku)
 • Jasně stanovené finanční prostředky pro investice do dopravy pravidelně každý rok
 • Rozšíření veřejného osvětlení (dokončení osvětlení Královské)
 • Participativní rozpočet
 • Důstojný příjezd a parkování u KD Lorec
 • Bezbariérovost MÚ
 • Jasné financování, zastropování jednotlivých položek rozpočtu
 • Dotazníková platforma pro jednotlivé radní na stránkách města
 • Obnova lesoparku nad Sedlcí
 • Dokončení cyklostezky na Hlavní nádraží a revitalizace lokality kolem nádraží
 • Zlepšení komunikace s osadními výbory, rozvoj lokalit vždy s jejich spoluprací
 • Každý radní přímo odpovědný za určitou oblast
 • Zajištění podmínek pro nové zubní a další potřebné lékaře
 • Více míst ve školkách
 • Školky v lokalitách dle potřeby
 • Chodníky do Poličan, na Karlově, na Gruntecké
 • Obnova domu č.p. 379 na Palackého náměstí
 • V případě dotačního titulu podpora připravených projektů sportovišť (Malín,…)

Nové lokality a parkování

 • V nových lokalitách dostatek zeleně, občanské vybavenosti i parkovacích míst
 • Sběrné parkoviště autobusů a autobusové nádraží u Městského nádraží
 • Sběrná parkoviště v ulici Uhelné, u Alberta a na stávajícím autobusovém nádraží
 • Parkovací plochy vždy se zelení a veřejným WC

Spolupráce, ne konkurence

 • Město by se mělo stát partnerem významných akcí ve městě
 • Vytvoření pravidel pro pořádání kulturních akcí v různých lokalitách města
 • Spolupráce s farnostmi a zájmovými organizacemi v rámci cestovního ruchu
 • Snaha o nalezení obecné shody a konečná realizace jednotné vstupenky
 • Otevření diskuze nad konceptem a realizací víceúčelové karty občana

Podrobný volební program

1. Investice a budoucnost města

1.1. Kvalitní chodníky, silnice a osvětlení

Prioritou je pro nás obnova komunikací, do programového prohlášení tak prosadíme výčet konkrétních ulic a lokalit napříč městem, které budou minimálně v následujícím období obnoveny. Rádi bychom, aby prioritu vždy dostaly ty ulice, které rekonstrukci opravdu potřebují, jako jsou například ulice Dolní, Pod Valy, Krupičkova, Čelakovského, V Hutích.

Jako velmi podstatné vnímáme vybudování chodníků pro oblasti, kde dlouhodobě chybí. V ulici Gruntecké směrem k lokalitě Třešňovka, chodník na Karlově, chodník do Poličan.

S vědomím, že Město Kutná Hora musí sloužit především svým občanům, se zaměříme významně na údržbu a obnovu majetku města potřebného pro běžný život (komunikace, chodníky, osvětlení, veřejná zeleň, jezy).

1.2. V centru žít i zaparkovat

Z Palackého náměstí musí být opět důstojné a živé centrum města. Podpoříme aktivity místních podnikatelů a trhovců.

Dokončíme myšlenku vybudování kašny či vodního prvku na Palackého náměstí.

Budeme navrhovat nové řešení parkování na Palackého náměstí, kde prosazujeme šikmou formu parkování.

Spolu s Vámi zvážíme možnost bezplatného, časově limitovaného vjezdu do centra města. Zde navrhujeme na Palackého náměstí část nevyhrazených míst první hodinu zdarma, každou další již významně zpoplatněnou.

Vytipujeme místa v centru města pro rozšíření zeleně.

Navrhujeme rozšíření parkování a zeleně v Šultysově ulici.

Rozšířením parkování v dolní části Havlíčkova náměstí zkvalitníme průjezdnost této lokality.

V komunikaci s místními (osadní výbor) rozšíříme herní prvky v centru města. Budeme pokračovat v obnově parku U tří pávů, či Breüerových sadů.

Otevřeme prostor za Žižkovou branou pro Kutnohoráky a zahájíme diskuzi pro budoucí využití tohoto zajímavého veřejného prostoru.

Chceme řešit neutěšený stav domu č.p. 379 na Palackého náměstí. Navrhujeme vzhledem k jeho ideální poloze využít přízemí pro potřeby informačního centra, první a druhé patro pro kanceláře, respektive byty.

1.3. Nová místa ve školkách

V souvislosti s nově přijatými zákony bychom rádi pomohli rozšíření sítě mateřských škol, popřípadě zvýšení stávajících kapacit. Zde spatřujeme jako nejrychlejší řešení například rozšíření školky na Kaňku a školky Pohádka.

Změnou územního plánu připravíme podmínky a možnosti vybudování nových školek v lokalitách, kde je to nejvíce potřeba. Případně v těch lokalitách, kde tu vzhledem k plánované výstavbě do budoucna potřeba bude.

Dlouhodobě prosazujeme vybudování předškolního zařízení či kontejnerové školky v lokalitě Třešňovka.

Zaměříme se na snížení energetické, tedy provozní náročnosti městských školských objektů, a to s přihlédnutím na ekonomickou a environmentální otázku. Například podporou budování solárních panelů ve školách.

1.4. Občanská vybavenost do všech lokalit města

Budeme prosazovat rozvoj všech lokalit města.

Rádi bychom pokračovali v nyní přerušené revitalizaci sídlišť Hlouška a Šipší. Tato sídliště trpí mj. nedostatkem parkovacích míst. Budeme hledat řešení v souladu s dřívějšími návrhy, které již řadu let podáváme.

Za důležité považujeme dokončení revitalizace „Průmyslováku“.

Na sídlištích prosazujeme obnovu herních prvků.

Navázat chceme na investiční akce jako např. revitalizace parku pod Vlašským dvorem, který by se měl opět stát důstojnou letní kulturní scénou města, spolu s místem, které lze doplnit řadou herních prvků pro děti.

Navrhujeme prověřit možnost zřízení veřejných, placených WC v prostoru ulice a přilehlého parku Na Náměti na hlavních pěších turistických trasách do centra a na sběrných parkovištích.

Budeme pokračovat v opravách komunikací a budování chodníků na Kaňku. Aktivně podpoříme všechny, kteří budou mít zájem na zřízení a provozování obchodů v lokalitách Kaňk, Vrchlice, Poličany, Malín a Perštejnec.

Chtěli bychom vybudovat chodník do Poličan.

Rozvoj všech lokalit chceme také řešit na základě celkové koncepce rozvoje města.

Chceme pracovat na hlubší komunikace vedení města a úřadu s osadními výbory.

1.5. Podpora individuální výstavby

V časově krátkém horizontu chceme zajistit pozemky pro individuální výstavbu rodinného bydlení v souladu s Územním plánem. Tyto investice chápeme jako jeden z předpokladů rozvoje a stabilizace počtu obyvatel Kutné Hory.

S ohledem na zkušenosti s developery budeme prosazovat dodržování nového systému jednání města s developery, který jasně specifikuje konkrétní potřeby města, jako jsou místa pro parkování, dostatek zeleně v lokalitě a další občanská vybavenost.

1.6. Pohodlné parkování v Kutné Hoře pro občany a turisty

Velkým a dlouhodobým problémem je parkování v Kutné Hoře, budeme proto aktivně hledat vhodná parkovací místa pro zájezdové autobusy a turisty.

Podpoříme urychlené rozšíření parkovacích možností u Hlavního nádraží v Sedlci a do budoucna rozšíření parkování po obou stranách nádraží.
Budeme prosazovat revitalizaci celé této lokality, aby se stala důstojným vstupem do města na seznamu UNESCO.

Prosazujeme realizaci sběrného parkoviště pro autobusy u Městského nádraží, s návazným přesunem stávajícího autobusového nádraží do této lokality.

Podporujeme vznik nových sběrných parkovišť pro osobní automobily v ulici Uhelné a dále v lokalitách stávajícího autobusového nádraží, v Sedlci naproti Albertu, a také zahájení konstruktivní debatu o možnosti zřízení parkoviště v lomu u Barbory.

Na všech sběrných parkovištích chceme veřejné WC a rozšíření zeleně.

Prosazujeme rozšíření zeleně v lokalitě současného autobusového nádraží.

1.7. Důstojný Lorec

Dlouhodobě navrhujeme a dále budeme prosazovat rozšíření příjezdové cesty a parkování u KD Lorec. Dlouhodobě navrhujeme odkup nevyužitých objektů pivovaru, pro možnost vytvoření příjezdové komunikace ke kulturnímu domu. Toto řešení tak ulehčí parkování a dopravě při konání akcí v tomto objektu a zajistí důstojnější vstup, který tomuto objektu dlouhodobě chybí.

1.8. Cyklisté a bruslaři v Kutné Hoře

Prioritou je dokončení cyklostezky na Hlavní nádraží a napojení cyklostezky na jejich síť v okolí, např. u Kolína.

Podpoříme smysluplné budování a vylepšování cyklostezek a bruslařských tratí (např. podél Vrchlice, případně až k Velkému rybníku) a v souladu se zásadami bezpečného provozu se zasadíme se o změnu dopravního značení ve městě tak, aby nebylo nepřátelské vůči cyklistům (zbytečné zákazy vjezdu, jednosměrky…). Cyklisté by měli mít na významných místech možnost si uložit kola do stojanů.

Budeme se zasazovat o hladký průjezd cyklistů městem po značených trasách, a řešit tak například bezpečnostně neutěšenou situaci při přejezdu u mostu v ulici Čáslavské.

1.9. Budování a využití sítí

Zajistíme účelné a ekonomické využití již instalované optické sítě, a to jak k propojení budov města, tak i pro občany a firmy ve městě. Budeme těsně spolupracovat s provozovateli sítí a realizátory dopravních staveb s cílem využít všech možností pro co nejefektivnější rozšiřování komunikační infrastruktury.

2. Cestovní ruch, podnikání a doprava

2.1. Spolupracující, nikoliv konkurující město

Chceme podpořit a v případě potřeby zastřešit nebo zprostředkovat spolupráci všech subjektů působících v oblasti cestovního ruchu s využitím dosavadních zkušeností a záměrů dosud úspěšných sdružení a podnikatelů. Spolu s nimi vytvořit rámcovou vizi jak dlouhodobě naložit s jedinečným historicko-kulturním potenciálem Kutné Hory.

Zasadíme se o vytvoření otevřené a jasné spolupráce města s jednotlivými farnostmi.

Budeme usilovat o spolupráci města s hotely a ubytovacími zařízeními.

Chceme podporovat aktivity směřující k organizování vícedenních pobytů turistů v Kutné Hoře a výrazně  zlepšit i komunikaci a spolupráci s GASK, Českým muzeem stříbra, atd.

Znovu otevřeme diskusi nad jednotnou vstupenkou a kartou občana, jež by zahrnovaly parkování ve městě, MHD, vstupy do objektů,… Tak aby tato vedla k jejich možné konečné realizaci.

Chceme zlepšit tvář centra města omezením reklamního smogu vytvořením jednotného stylu v této lokalitě.

Prosazujeme hlubší spolupráci s partnerskými městy.

2.2. Zlepšení v MHD

Důvodné připomínky občanů chceme průběžně uvádět do praxe a zvyšovat tak kvalitu hromadné dopravy při přiměřené finanční náročnosti.

Doprava v MHD by měla být pro seniory zdarma, jako je tomu v řadě jiných měst. Doprava ve městě by měla pravidelně obsluhovat také okrajové oblasti města, tedy Kaňk, Poličany, Malín, Vrchlice a Perštejnec.

Povedeme jednání s ČD a SŽ o zřízení zastávky na znamení vlaku směrem na Zruč v prostoru Královské procházky nad ulicí Pobřežní, kudy by to bylo pro turisty do města nejblíže a panorama města by se nabízelo již při výstupu z vlaku.

2.3. Podpora podnikání

Chceme zásadně změnit přístup města k podnikání daňovými pobídkami pro podnikatele, aktivnějším monitorováním a vycházením vstříc racionálním potřebám živnostníků a podnikatelů skrze lepší přístup k informacím a vstřícnějším přístupem odborů a oddělení, která tuto změnu prakticky zajišťují (Živnostenský úřad, Stavební úřad, Odbor správy majetku, Odbor životního prostředí atd.). Podpoříme zájemce o kvalitní stánkový prodej v centru města.

Provedeme revizi dosavadního systému stánkového prodeje, aby atraktivní místa byla otevřena všem kvalitním zájemcům a nedocházelo k tomu, že tato budou dlouhodobě blokována těmi, kteří je výsledku využívají pouze příležitostně.

Podpoříme podnikání v centru města změnou systému průjezdnosti a parkování.

3. Kultura, sport, školství a zdravotnictví

3.1. Oživení Kutné Hory

Budeme rozvíjet spolupráci města s organizátory kulturních a sportovních akcí.

Naší snahou bude nalézt řešení problematiky hlučnosti akcí, například aktivní snahou hledat kompromis mezi zájmy města a přáním jeho obyvatel, a také nalezením vhodných doposud nevyužívaných lokalit pro pořádání velkých kulturních akcí, jako je například vodojem na Sukově. Scéna pod Vlašským dvorem by se opět měla stát důstojným prostorem pro realizaci kulturních aktivit.

Proto budeme prosazovat vytvoření konkrétního jasného systému, na jehož základě by bylo možné realizovat kulturní záměry v různých zajímavých a pro kulturu vhodných lokalitách ve městě.

Propagace města akcemi, jako jsou např. Královské stříbření, Operní týden, Mezinárodní hudební festival, Tyjátrfest, je podle našeho přesvědčení nejúčinnější a často i nejlevnější. Budeme  pokračovat v přímé podpoře těchto projektů a navážeme spolupráci s jejich pořadateli v zájmu zabránění ohrožení realizace těchto akcí v budoucnu.

Budeme podporovat kvalitní a dnes již tradiční akce a všechny amatérské ochotnické soubory a kulturní nadšence, zajišťující kulturní vyžití obyvatel města a tvořící kulturní život v Kutné Hoře, i proto budeme prosazovat přímou podporu a jasnou spolupráci města s realizátory stálých akcí typu Kutnohorské léto, které dlouhodobě a stabilně podporují propagaci města a realizaci nejen kulturních akcí v něm. Dovedeme si představit, že by se u některých z těchto významných akcí mohlo město stát jejich spolupořadatelem.

3.2. Sport a Kutná Hora k sobě patří

Při rozhodování o materiální podpoře sportu ve městě chceme významně zohlednit názory dotčených subjektů. Naším cílem je maximální využití sportovního zázemí a možností pro sportovní vyžití v našem městě a jeho okolí.

Nadále budeme podporovat sport mládeže i dospělých kategorií, aby byla zajištěna přirozená návaznost tak, aby postavení kutnohorských týmů v našich nejrozšířenějších kolektivních sportech bylo důstojné pátého největšího města Středočeského kraje.

Budeme vycházet vstříc organizacím, které mají zájem na rozvoji sportovních možností a vyžití ve městě. S využitím dotačních titulů budeme podporovat rozumné a dobře připravené projekty v oblasti rozvoje sportovišť, například v Malíně.

Rádi bychom pro sportovní vyžití využili prostory bývalého cvičiště u stadionu Olympie, například jako tréninkové zázemí vrhačských disciplín.

Prosazujeme rychlé dokončení revitalizace a obnovy “Průmyslováku.”

Podporujeme dokončení okolí sportovní haly Klimeška, například vybudováním pumptracku, rozšířením zeleně, zeleným parkovištěm a otevřením celého prostoru.

Souhlasíme s převedením krytého bazénu plně pod město s tím, že tento převod nebude jakkoli podmiňován.

3.3. Vzdělávání v Kutné Hoře

Naším cílem je navázat na tradici a rozvíjet Kutnou Horu také jako město škol a vzdělávání. Chceme vycházet vstříc potřebám základních a mateřských škol při respektování jejich subjektivity a autonomie v oblasti vzdělávání.

V návaznosti na existující elektronické systémy fungující ve městě a bezpečnost dětí, otevřeme otázku připojení a vytvoření elektronického docházkového systému do škol.

Zasadíme se o dohled nad kvalitou stravování dětí ve školních jídelnách.

Budeme se zabývat otázkou přiměřenosti počtu základních škol s ohledem na jejich využití a populační vývoj ve městě.

3.4. Dostupná zdravotní a sociální péče

Trápí nás obtížná dostupnost míst pro seniory v kutnohorském zařízení pro starší spoluobčany. Podpoříme vzdělávání seniorů formou kurzů, či univerzity třetího věku. Budeme usilovat o zachování, resp. rozšíření akutní lůžkové péče v kutnohorské nemocnici a o vytvoření lepších podmínek v následné lůžkové péči. Budeme podporovat rozvoj ambulantních složek lékařské péče.

Formou pobídek s možností využití bytového fondu města vytvoříme kvalitní podmínky pro nové lékaře a jejich ambulantní činnost.

Zajistíme podmínky pro nové zubní a další potřebné lékaře.

Budeme důsledně vyžadovat plnění závazků Středočeského kraje obsažených ve Smlouvě o převedení kutnohorské nemocnice pod Středočeský kraj. Budeme pokračovat v aktivní podpoře města vůči Nemocnici Kutná Hora, například pravidelným finančním příspěvkem, abychom zde napomohli zajistit kvalitní péči pro Kutnohoráky.

V rámci řešení problematiky dlouhodobě zadlužených občanů v exekuci, jichž je v Kutné Hoře nejvíce v rámci celého kraje, se budeme aktivně snažit těmto občanům pomoci s nalezením poradenství a pomoci v těchto otázkách.

4. Město a Městský úřad

4.1. Efektivní hospodaření radnice

Efektivní hospodaření celého městského úřadu a města!

K majetku MĚSTA KUTNÁ HORA musí zastupitelé přistupovat s pokorou, úctou a s vědomím, že ho po dobu čtyř let pouze spravují. Proto zásadně odmítáme privatizaci majetku města, a odprodeje podílů dlouhodobě rentabilních městských společností.

Prioritou zástupců Alternativy pro Vás, pro Kutnou Horu, jsou potřeby obyvatel, nikoliv takové aktivity, na které jsou právě vypsány dotační tituly. Městské finance by tedy měly být primárně použity pro aktuální potřeby města, nikoliv na dofinancování velkých dotačních akcí, které se poté stávají pomníky tehdejšího vedení města.

Budeme prosazovat revizi nemovitého majetku města, na jejímž základě budou vytipovány určité dlouhodobě nevyužívané objekty k možnému prodeji. Výtěžek z těchto prodejů však musí být vždy vázán na obnovu stávajícího nemovitého majetku města. Z těchto prostředků tak bude možné řešit dlouhodobě neutěšený stav domu č.p. 379 na Palackého náměstí.

Chceme zvrátit trend zadlužování města. Zejména s výnosy z daní z nemovitostí, chceme zacházet transparentně, např. umístěním do „cíleného fondu“, který by nebylo možné použít ke „spotřebě radnice“, jak tomu bylo doposud. Stejná zásada musí platit také u bytového i nebytového nájemného, z něhož musí být tvořen fond oprav bytů i nebytových prostor ve vlastnictví města.

Podrobně vyhodnotíme náklady Městského úřadu a porovnáme podíl samosprávy a státní správy. Naším cílem je nadále pokračovat ve zvyšování efektivity úřadu a šetřit náklady.

Při rozhodování o nákladných investicích, které si vyžádají následné vysoké provozní náklady, využijeme institutu místního referenda nebo ankety.
Významným rozhodnutím musí přirozeně předcházet důsledná analýza využití stávajících zařízení, jejich provozního financování a budoucnosti. Naše rozhodování o důležitých investicích se bude řídit výhradně potřebami občanů Kutné Hory a možnostmi města.

Při zadávání zakázek ve všech oborech chceme v rámci platné legislativy preferovat místní firmy.

Vzhledem k finanční situaci města a výhledu do budoucna zvážíme možné zastropování jednotlivých položek rozpočtu města, abychom předešli případům, kdy například zvyšování finančních prostředků v oblasti sportu v posledních letech nadměrně odčerpávalo finanční prostředky do komunikací.

4.2. Bezpečné město

V rámci bezpečnosti se zasadíme o zkvalitňování osvětlení ve městě a jeho dokončení tam, kde ještě není. Dokončíme vybudování osvětlení na Královské.

Bezpečnost chápeme jako jednu z hlavních priorit. Jsme znepokojeni tím, že občané mají strach procházet některými lokalitami v Kutné Hoře. Chceme proto aktualizovat úkoly a způsob řízení Městské policie. Městský policista musí být v ulicích tam, kde ho obyvatelé města potřebují.

Chceme revidovat rozhodování o měření rychlosti Městskou policií tak, aby tato „činnost“ přispívala k bezpečnosti a neobtěžovala občany. Svou profesionalitou a přístupem musí strážníci vzbuzovat důvěru občanů. Budeme v tom Městskou policii podporovat.

Ověříme, jaký dopad pro naši společnou bezpečnost ve městě může mít rozšíření kamerového monitorovacího systému. V rámci stávající legislativy budeme prosazovat snížení počtu heren ve městě.

Necháme prověřit bezpečnost komunikací a přechodů ve městě, aby byl pohyb po městě bezpečný, příkladem by mělo být bezpečné vyřešení přechodu komunikace Čáslavské na křížení s cyklostezkou. Necháme vytipovat nepřehledná nebezpečná křížení ulic pro osazení zrcadly (Jeneweinova-Braunova).

4.3. Hospodaření městských společností

Důkladným auditem prověříme hospodaření městských společností a prověříme smysluplnost plateb do příspěvkových organizací a do neziskového sektoru. Naším cílem je podporovat výhradně zcela průhledné projekty se známým příjemcem. Zakázky směřující do údržby městského majetku hodláme zadávat jako zakázky na dodané množství práce ve sjednaném čase, a nikoliv za „odpracovanou dobu“.

Povedeme jednání s TJ Sparta Kutná Hora s cílem zajistit pro Město Kutná Hora většinový podíl na krytém plaveckém bazénu tak, aby bylo možné jej modernizovat. Současný stav brání zásadnějším opravám, modernizaci i žádostem o dotace pro tyto účely.

4.4. Pravidelná setkávání s občany

Občané Kutné Hory si zaslouží kvalitnější a přesnější informace o všem, co se na radnici odehrává. Zavedeme proto:

 • srozumitelnou a přehlednou prezentaci všech výběrových řízení města,
 • přímou, veřejnou, arogance zbavenou komunikaci se starostou, místostarosty a tajemníkem úřadu,
 • veřejný seznam radních a zastupitelů působících v městských společnostech, včetně jejich funkcí,
 • důsledné zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva, městských vyhlášek, obsahu závažných dokumentů (např. územního a dopravního plánu, záměrů, projektů, výsledků jednání při získávání dotací, zápisů z kontrolních dnů na významných investičních akcích, smluv na převod městského majetku atd.),
 • zveřejňování zpráv, které podávají jednatelé obchodních společností Města Kutná Hora a účetních závěrek těchto společností,
 • výjezdní veřejná zasedání rady města do různých městských částí,
 • otevřený portál pro dotazy občanů na konkrétní zastupitele a radní.

Ke zlepšení komunikace a informovanosti občanů chceme více využívat možností internetu a sociálních sítí. Každý z občanů musí mít zároveň dostatek informací a možnost své záležitosti vyřídit na radnici osobně, pokud mu jiná možnost komunikace nevyhovuje.

4.5. Řízení města

Chceme realizovat novou, otevřenou komunikaci s osadními výbory tak, aby z jejich potřeb, námětů a připomínek a na druhé straně z možností města jako celku vzešel po konstruktivní, demokratické diskuzi realizovatelný závěr, přijatelný, pokud možno, pro všechny.

Kvalitně pracující osadní výbory se tak musí stát pro město partnerem, budeme proto prosazovat pravidelnou účast jejich zástupců na jednáních zastupitelstva města, a na důsledném zveřejňování reakcí vedení města a zaměstnanců úřadu na jejich podněty. Bude-li o to občanský zájem, zasadíme se o vznik osadního výboru na Karlově.

Zasadíme se o to, aby jednotliví radní byli pověřeni odpovědností za konkrétní oblast. Zjistíme možnosti pro vytvoření webové dotazníkové platformy na stránkách města, kde by bylo možné veřejně pokládat dotazy konkrétním radním.

Vyargumentovaná doporučení komisí zřízených radou města musí mít větší význam při přijímání rozhodnutí Rady. To vše samozřejmě nezbavuje volené orgány práv a odpovědnosti, které vyplývají z příslušných zákonů. Našim cílem je učinit z komisí opravdu respektovaný poradní orgán rady města. Zasadíme se, aby v každé z komisí byl člen Rady města pro zkvalitnění komunikace těchto orgánů. Na projednávání konkrétních problému chceme zvát vždy zástupce dotčených komisí.

4.6. Městský úřad

Vnímáme městský úřad jako službu pro občany a zároveň jako klíčového partnera politické reprezentace města pro realizaci schválených záměrů. Chceme vytvořit na úřadě takové podmínky, aby byla tato práce zajímavá a atraktivní a aby se dařilo sestavovat kvalitní, efektivně pracující týmy ke spokojenosti občanů. Pracovníkům úřadu nabídneme odborná školení pro podporu jejich profesního růstu.

Zasadíme se se o rozšíření bezbariérovosti městského úřadu.

Navrhujeme větší centralizaci úřadu využitím volných objektů v majetku města, jako je například původní budova knihovny.

4.7. Chytré město

Chceme intenzivně využívat moderní technologie, ale vždy na základě konkrétních potřeb obyvatel města a v souladu s koncepcí, kterou je potřeba připravit. Nebudeme podléhat lákavým nabídkám firem na magicky působící, ale zbytečné a drahé „hračky“. Na prvním místě jsou lidé, technologie jim musí sloužit.

5. Životní prostředí

Jsme zastánci přirozeného přírodního rázu krajiny v Kutné Hoře a okolí. V oblasti péče o životní prostředí proto budeme podporovat pouze takovou politiku, která bude vůči životnímu prostředí citlivá a šetrná.

Zkulturníme a zpřístupníme zeleň nad Sedlcí směrem ke Kaňku, aby se tato lokalita stala důstojným a navštěvovaným lesoparkem. Stejně tak zpřístupníme prostor dříve plánovaného zookoutku.

Chceme efektivně a hospodárně přistupovat k městské zeleni a případné zásahy do ní vždy komunikovat s občany.

Chceme rozšíření zeleně a vodních prvků v centru města. Stejně tak rozšiřování zeleně v dalších částech, jako je například neutěšený stav zeleně v lokalitě Třešňovka.

Při plánování nových parkovacích míst ve městě budeme vždy myslet i na rozšiřování zelených ploch.

V oblasti odpadového hospodářství budeme pokračovat v trendu zvýšeného třídění odpadů a hledání nových forem třídění a tím i snižování nákladů na likvidaci odpadů.

Řešení celé problematiky musí být koncepční a musí vycházet nejen ze smysluplné aplikace evropských a českých norem, ale i ze zkušeností jiných srovnatelných měst.

U školních zařízení a městských objektů budeme hledat možnosti využití solární energie, případně realizace zelených střech.

6. Závěr

Dobře si uvědomujeme, že všechny výše uvedené body našeho programu můžeme prosadit jedině při spolupráci s dalšími politickými subjekty. Jsme proto připraveni k jednání se všemi  zvolenými partnery. Společné PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ pro léta 2022–2026 pak zveřejníme ve všech místních médiích a na webových stránkách města.

V Kutné Hoře 24. července 2022