Nemocnice Kutná Hora

Městský příspěvek zaplatil nová světla na operačních sálech

9. 12. 2022

Trvalá podpora nemocnice je jednou z našich priorit a daří se nám ji dlouhodobě prosazovat. Rádi vidíme, jak peníze z městského rozpočtu slouží pacientům – ať už ve formě vybavení přímo na poskytovanou péči nebo třeba ve formě zvýšení komfortu pro pacienty. Díky příspěvku města ve prospěch pacientů kutnohorské nemocnice byla nyní pořízena nová světla pro operační sály.