Nemocnice Kutná Hora

Nesouhlasíme s omezením dostupnosti péče

13. 12. 2023

Nesouhlasíme s omezením dostupnosti lékařské péče pro kutnohorské občany. Náš zastupitel MUDr. Jan Havlovic proto navrhl usnesení, aby pan místostarosta Viktora svolal jednání se zástupci Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Kolín, s cílem zachovat provoz ambulance. Usnesení bylo zastupiteli schváleno.

Od 1. ledna 2024 dochází k uzavření chirurgické ambulance v nemocnici Kutná Hora v době ústavní pohotovostní služby o víkendech, svátcích, a ve všední dny v době od 15:30 – 07:00 hodin. Od 1. ledna 2024 dochází k uzavření chirurgické ambulance v nemocnici Kutná Hora v době ústavní pohotovostní služby o víkendech, svátcích, a ve všední dny v době 15:30 – 07:00 hodin. Provoz chirurgické ambulance v nemocnici Kutná Hora od 1. 1. 2024 zůstává zachován ve všední dny v době 07:00 – 15:30 hodin. V termínech mimo provoz chirurgické ambulance v nemocnici Kutná Hora je možné využít pohotovostní službu chirurgické ambulance ON Kolín, a.s. a Městské nemocnice Čáslav,“ sdělilo vedení kolínské nemocnice.

Vzhledem k tomu, že s tímto omezením – v souladu s naším volebním programem – nesouhlasíme, přednesl náš zastupitel MUDr. Jan Havlovic návrh usnesení: „Zastupitelstvo města Kutná Hora pověřuje místostarostu Josefa Viktoru ke svolání jednání se zástupci Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Kolín o zachování provozu chirurgické ambulance v nepřetržitém režimu v areálu nemocnice Kutná Hora.“

Usnesení bylo schváleno dvaadvaceti hlasy, jeden zastupitel se hlasování zdržel. Věříme tedy, že jednání přinesou úspěch a že k omezení péče v kutnohorské nemocnici nedojde.