Kaňkovští kandidáti

Výsledky naší práce na Kaňku

6. 09. 2022

Na Kaňku jsme v minulých volbách vyhráli a tato pozice je velmi zavazující vůči voličům. Nyní je čas bilancovat, jaké výsledky práce našich lidí na Kaňku měla.

Tak jako ve volbách minulých, opět do zastupitelstva kandidují Jana Červená a Max Kubát. Radku Krejčí vystřídala na kandidátce Dana Novotná. Všichni jmenovaní pracovali a Jana Červená s Maxem Kubátem stále pracují v osadním výboru Kaňk. Jsou zapojeni i do práce v komisích Rady Města. Jana Červená pracovala téměř čtyři roky v komisi pro životní prostředí a stále pracuje v komisi školské. Max Kubát je členem komise dopravní a dozorčí rady Technických služeb Kutná Hora.

Za osadní výbor zajistili např. úsekové měření rychlosti, zamezení úniku odpadních vod z čerpací stanice u kostela, výměnu a instalaci nových herních a cvičebních prvků na dětském hřišti a po více než deseti letech realizovali pojmenování ulic na Kaňku.

Prioritou však vždy byly, jsou a budou opravy komunikací. Jde o velmi náročný úkol. Významným krokem byla petice za rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku, jejíž autorkou byla J. Červená. Zatím dílčím úspěchem petice bylo dosažení výměny prašných povrchů za bezprašné položením asfaltové směsi v pěti ulicích a zahájení projekčních prací na rekonstrukci páteřních komunikací ulic Ke Gruntě a Vavřinecká.

S tím souvisí i oprava části ulice U Radnice, opravy a údržba stávající dešťové kanalizace. Velkým tématem je i případné obnovení vodní plochy u bývalé radnice s cílem zamezení následků přívalových dešťů. Stálou snahou je oprava budovy bývalé radnice a zřízení obchodu se základními potravinami.

Při práci v osadního výboru je nutná úzká spolupráce nejen s vedením města, vedoucími a pracovníky jednotlivých odborů MěÚ, ale zároveň s členy a příznivci Alternativy pro Vás. Bez využití jejich zkušeností, znalostí, kontaktů a bez jejich zástupců v zastupitelstvu a v komisích by nebylo splnění leckterých úkolů možné.