Zastupitelstvo města

Členové komisí, dozorčích rad a redakční rady

15. 12. 2018

Rada města na svém jednání 12. prosince 2018 jmenovala členy komisí, dozorčích rad městských společností a redakční rady Kutnohorských listů.

Složení jednotlivých orgánů je následující (tučně jsou uvedeni členové navržení Alternativou pro Vás):

Komise Rady města

Komise školská

Ing. Josef Treml, Kateřina Špalková, Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Jana Červená, Mgr. Vladimír Tuček, Nina Bilincová, Yvetta Jeřábková, Petr Spálený a PhDr. Stanislava Lisková

Komise sportovní

Mgr. Tomáš Morawski, Bc. Lucie Hojdová, DiS., Mgr. Jiří Němeček, Romana Beránková, Jan Třískala, Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Martin Běhounek, Filip Nedvěd a Ing. Ladislav Vokoun.

Komise kulturní

Lenka Frankovicová, Václav Veselý, Mgr. Tomáš Morawski, Luděk Kment, Mgr. Aleš Rezler, Pavel Apolen, Ing. Kateřina Daczická, Jana Veselá a Monika Trdličková

Komise cestovního ruchu

Bc. Martin Starý, Ing. Tzveta Morawski Kambourová, Jiří Vavřička, Vít Bořil, Lenka Fantová, Bc. Olga Dekojová a Karel Koubský st.

Komise pro sociální záležitosti

Iva Hlavatá, Mgr. Petr Březina, Klára Kocmanová, Ivana Hudcová, Ing. Leoš Lacina a Ing. Jana Kuklová

Komise dopravní

Ing. Max Kubát, RSDr. Václav Holub, Ing. Zdeněk Jirásek, Radim Fedorovič, Robin Jiráň, Ing. Ladislav Šorčík, Martin Lebeda, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA a František Malík

Komise majetková

Tomáš Gryč, MUDr. Magdalena Havlovicová, Blanka Kratochvílová, Ing. Karel Žáček a Zdeňka Hlavinková

Komise pro životní prostředí

Martin Hlavatý, Milan Krčík, Tomáš Klail, Josef Žáček, Klára Kocmanová, Lenka Dupalová, Luděk Kment a Ing. Karel Macek

Komise památkové péče

Jaroslav Rezler, Mgr. Jakub Obraz, Bc. Olga Dekojová, Ing. Petr Lošek, Ing. Soňa Krejčová a Václav Balek

Komise informačních technologií

Ing. Lukáš Jelínek, Alexandr Špalek, Radim Fedorovič, Patrik Šimůnek, Ing. Ladislav Šorčík, Ing. Jan Štěpnička, Tomáš Mottl a Ondřej Knap

Komise pro bezpečnost

MUDr. Jan Havlovic, Josef Sova, PhDr. Iva Pospíšilová, Kateřina Špalková, Petr Rychtář, Milan Zelený, Mgr. Vojtěch Smetáček, Denisa Kleinová, Marie Janásková a Jiří Hlavinka

Komise bytová

Jana Balánová, Bc. Miroslava Hebrová, Jana Drtinová, Mgr. Ladislava Krčmářová, Blanka Kratochvílová, Zdeněk Bartl a Bc. Marie Macková

Komise pro strategické plánování a rozvoj města

Ing.Kateřina Daczická, Ing. Zdeněk Jirásek, Tomáš Dejmal, Markéta Šedivá, Mgr. Martin Běhounek, Ing. Milan Nedvěd a David Hlavinka

Dozorčí rady obchodních společností

Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

 • Mgr. Dana Vepřková
 • Karel Koubský st.
 • Tomáš Mottl
 • Ing. Tomáš Pilc
 • JUDr. Bedřich Prokop

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

 • Ing. Markéta Šedivá
 • Ing. Max Kubát
 • Josef Kraus
 • Mgr. Martin Běhounek
 • Michal Hruška

KH TEBIS s.r.o.

 • Jiří Beránek
 • Ing. Ladislav Šorčík
 • Ing. Robin Jiráň
 • Ing. Jozef Králik
 • Bohuslav Procházka ml.

Redakční rada Kutnohorských listů

 • Lenka Frankovicová
 • Ing. Lukáš Jelínek
 • Bc. Romana Beránková
 • Josef Kraus
 • Mgr. Jakub Obraz
 • Jaroslav Rezler
 • Mgr. Ivan Hartman
 • Miroslav Štrobl
 • Kateřina Špalková