Martin Hlavatý byl zvolen do Rady města

27. 11. 2017

Kutnohorské zastupitelstvo na svém jednání 7. listopadu 2017 nejprve neúspěšně zkoušelo zvolit nového místostarostu, který by do funkce nastoupil po odvolané Zuzaně Moravčíkové. Následně po diskusi rozhodlo těsnou většinou o tom, že bude Rada města fungovat jen s jedním místostarostou a proto se zvolí jen „řadový“ (neuvolněný) radní. Náš zastupitel MUDr. Havlovic navrhl jako kandidáta Martina Hlavatého; další navrženou kandidátkou byla Běla Hejná z ČSSD, ta se však kandidatury vzdala a doporučila volit Martina Hlavatého. Ten byl zvolen většinou 22 hlasů a získal tedy pro svoji práci silný mandát.

Martin Hlavatý je velmi zkušeným komunálním politikem, v různých orgánech Města Kutné Hory působil řadu let. Je znám především tím, že preferuje konstruktivní dialog před konfrontací a zaměřuje se na věcnou podstatu problémů. Během svého působení v zastupitelstvu předložil a podpořil mnoho návrhů, které přispívají ke zlepšování života v Kutné Hoře. Je dobrým předpokladem, že stejným způsobem bude pracovat i jako radní.

Lukáš Jelínek
člen Alternativy pro Kutnou Horu