Město promarnilo šanci získat Lorec

12. 01. 2016

V internetových novinách Svoboda.info vyšel článek informující o tom, že byl kulturní dům Lorec prodán soukromé firmě. Největší kutnohorský prostor, kde se konají plesy, koncerty a další podobné akce byl dosud ve vlastnictví akciové společnosti Sparta Kutná Hora, která se donedávna věnovala fotbalu – její součástí byly mužské týmy (ostatní fotbalové týmy, působící pod názvem Sparta Kutná Hora, byly součástí stejnojmenného spolku). O prodeji rozhodl většinový akcionář vlastníka objektu, tedy SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s.

Zatím toho více nevíme než víme. Neznáme nového vlastníka Lorce. Nevíme, jak – a zda vůbec – byly nějak vyřešeny příčiny toho, že byla k Lorci v katastru nemovitostí zapsána nejen dvě zástavní práva, ale také exekuční příkaz k prodeji. A především neznáme záměry nového majitele. Může ho chtít dále pronajímat ke kulturním akcím, může mít ale záměry jiné, například ho přestavět na hotel, obchodní dům nebo něco jiného. O dva sály už takhle Kutná Hora přišla, ve známém Andělu je nyní tržnice s oděvy a v bývalém „klubu“ (známém postupně pod řadou názvů) se místo někdejšího koncertování sportuje.

Událost považuji za velké selhání města. A to jak především jeho dřívějších politických reprezentací (hodně dávno dozadu – již od dob, kdy Lorec poprvé po roce 1989 změnil majitele), tak té současné. Ty předchozí nijak výrazně neusilovaly o to, aby byl tento stánek ve městě zachován, přitom k tomu měly poměrně významné páky. Donedávna totiž například město dotovalo působení fotbalistů, aniž by svou podporu nějak podmínilo řešením otázky KD Lorec; podobné to bylo i s pronájmem fotbalového hřiště, které je města. Městské peníze šly také přímo do Lorce. Slýchali jsme však jen plané sliby.

Současná politická reprezentace ale selhala také, přestože převod fotbalových mužstev z a. s. do spolku zřejmě proběhl v rozporu s původní dohodou (aspoň podle informací z médií). Mohla a měla intenzivně jednat o odkoupení Lorce a nenechat to dojít do stavu, že jí byl Lorec prodán „pod rukama“. Už to, že jsme se o prodeji dozvěděli z médií a ne od představitelů města, nasvědčuje tomu, že tam ten intenzivní zájem nebyl.

Nyní už nám tedy zbývá jen doufat, že:

  1. nedojde k žádným sporům o vlastnictví, které by mohly paralyzovat fungování Lorce,
  2. nový majitel bude chtít pokračovat v dosavadním způsobu využití Lorce, a
  3. nový majitel bude mít peníze na rekonstrukci a bude ochoten rekonstrukci v dohledné době provést.

Jinak budeme zanedlouho jezdit na plesy a koncerty do Kolína nebo ještě dál.

Aktualizace 13. 1. 2016: Podle informací Šance pro Kutnou Horu kupuje Lorec firma KPstar s.r.o., která se podle údajů na svém webu věnuje provozu ubytovny v Praze.

Aktualizace 14. 1. 2016: Zdá se, že by nakonec k prodeji nemuselo dojít. Záležitostí se bude zabývat zastupitelstvo na svém nejbližším jednání, tedy 26. ledna.

 

Lukáš Jelínek
člen Alternativy pro Kutnou Horu