Naše představa o povolebním uspořádání

30. 09. 2018

Starosta, dva místostarostové

Pozice starosty a obou místostarostů obsadí první tři vítězné strany s tím, že prvotní nárok na starostu má vítězná strana. Místa obsadí nominanti těchto stran.

Šest míst v Radě města

Čtyři místa v Radě města obsadí subjekty, které se ve volbách umístily na 4.-7. pozici, a to tak, že členem RM bude kandidát, který obdrží ve volbách za svůj subjekt největší počet hlasů (pokud odmítne, tak další v pořadí). Dvě místa obsadí subjekty, které se umístily na 1. a 2. pozici, a to tak, že to bude kandidát, který obdrží ve volbách za svůj subjekt největší počet hlasů (pokud odmítne, či bude starosta nebo místostarosta, tak další v pořadí).

Samozřejmostí musí být, že každý radní bude mít svou oblast působnosti.

Výhody navrženého uspořádání:

  • Vznikne široká koalice, která bude mít v Zastupitelstvu města významnou převahu.
  • Bude široká kontrola i zodpovědnost.
  • Jednotlivé subjekty nebudou moci nominovat své zástupce podle nějakých stranických pravidel.
  • Naplní se v maximální míře vůle voličů.
  • Každý radní bude mít odpovědnost za jednu oblast života města.