Rekonstrukce ulic

Navýšení prostředků na rekonstrukci komunikací

20. 09. 2019

Rada města na svém posledním zasedání plnila dodatek koaliční smlouvy, prosazený zástupci Alternativy, ohledně navýšení prostředků do komunikací, konkrétně se jedná o částku 5 537 589,83 Kč na rekonstrukce povrchů ulic Rudní a Uhelná.