Ponechme městská sportoviště pod správou města

2. 10. 2018

Řada uskupení maji sport jako jednu z priorit. O tom, že je sport a sportovní organizace ve městě třeba podporovat, na tom se jistě shodneme všichni. V pohledu na řešení se však názory různí. Nedomníváme se, že by to se sportem v Kutné Hoře bylo tak tristní, jak se prezentuje v jednom z předvolebních článků. V něm je nastíněna myšlenka organizace, která by měla spravovat sportoviště města.

(Pokračování textu…)