Jídlo

Podpora restaurací v těžké době

21. 05. 2020

Na dnešním jednání zastupitelstva byl jednomyslně přijat návrh Ing. Havlíčka (ODS) na podporu návštěvnosti místních stravovacích zařízení formou účtenkové soutěže, jejíž realizaci připraví rada města na svém dalším jednání. Rada také bude projednávat další možnosti přímé podpory podnikatelů formou odpuštění nájmu z předzahrádek a reklamních „áček.“

Z popudu Alternativy a MUDr. Havlovice by měl být na příštím jednání zastupitelstva předložen návrh na šest měsíců zrušit poplatek za krátkodobý průjezd centrem města. Věříme, že realizace těchto návrhů napomůže místním podnikatelům zvládnout toto složité období.