Kultura

Rozděleny velké kulturní granty

20. 03. 2021

Jednomyslnou podporou zastupitelů prošlo navržené rozdělení velkých grantů v oblasti kultury. Tomáš Morawski děkuje všem členům hodnotící skupiny, kteří se na tomto hodnocení podíleli.

To, že druhý rok od zavedení nového systému pro hodnocení kulturních grantů došlo k tomu, že výsledné doporučující hodnocení prošlo Radou i Zastupitelstvem beze změny, jednoznačně dokládá kvalitu a vyváženost tohoto systému; zpětně tak patří také velké poděkování jeho tvůrcům. Jednomyslná podpora kulturním grantům také ukazuje všeobecnou důvěru, že se nám podaří přes toto nelehké období dostat a na jeho konci se budeme moci těšit na kvalitní kulturní akce.