Zastupitelstvo města

Rozpočet pro rok 2021 schválen

15. 12. 2020

Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2021. Velmi nás těší, že se v tomto dokumentu podařilo zachovat 1 milion Kč podpory pro nemocnici v Kutné Hoře, tím spíše v této době. Také jsme rádi, že je v něm zachována finančně deklarovaná potřeba investovat do městských komunikací.