Společné prohlášení Alternativy pro Vás, Pirátů a KDU-ČSL

19. 10. 2018

Rádi bychom informovali veřejnost o proběhlých jednáních našeho uskupení, pracovně nazvaného „Trojlístek“.

1) Přestože již v pondělí panovala shoda v utvoření šestnáctkové koalice mezi Trojlístkem, ANO, STANem a Šancí a Kutnohorskou změnou, Trojlístek vznesl požadavek na jednání s Městem pro lidi, směřující na vytvoření původní velké koalice. Ve středu jsme se sešli se zástupci Města pro lidi a navrhli jim možnost velké koalice. V této koalici by Město pro lidi, ANO a ODS měli 2 radní a strany Trojlístku po jednom. Posty uvolněných zastupitelů by byly předmětem jednání všech čtyř stran. Jedinou podmínkou bylo, že by Martin Starý nefiguroval v uvolněné funkci, avšak mohl by obsadit pozici neuvolněného člena rady. Město pro lidi si vzalo čas na rozmyšlenou do čtvrtka 18. 10. do 12:00. Těsně před uplynutím lhůty nás informovalo, že tento návrh nepřijímá. Z toho důvodu se Trojlístek vrátil k jednání o tzv. šestnáctkové koalici.

2) Dále bychom rádi znovu připomněli, že již na dřívějších jednáních jsme nabídli ODS post starosty ve velké koalici. Toto řešení jsme považovali za možnost, jak odblokovat jednání mezi ANO a Městem pro lidi. Přesto, že Ing. Havlíček je v pozici lídra, a musel počítat s možností nominace na post starosty, tuto variantu odmítl.