Stanovisko Alternativy pro Kutnou Horu k povolebnímu dění

16. 10. 2014

Tým Alternativy ještě jednou děkuje voličům, že nám dali svou důvěru zvolením dvou našich kandidátů do městského zastupitelstva a tím také možnost plně se snažit naplňovat náš program.

Po sobotním sečtení hlasů a oznámení oficiálních výsledků byli naši zástupci kontaktováni vedením Kutnohorské změny. Na následující nedělní schůzce jsme byli informováni o jednáních směřujících k sestavení koalice na půdorysu Kutnohorská změna, ANO 2011, ČSSD a Alternativa pro Kutnou Horu, přičemž jsme se dozvěděli, že se uvažuje o jednom regulérním místě v devítičlenné radě také právě pro Alternativu. Tuto variantu jsme začali zvažovat a vážně diskutovat, neboť nabízela možnost postupného prosazování našich možných priorit.

V úterý přišel návrh vítěze voleb Šance pro Kutnou Horu s možností sestavení velké koalice s poměrným zastoupením všech zástupců zvolených uskupení v radě, tedy také jedno místo pro zástupce Alternativy. Tento návrh nám byl blízký v tom, že byl odrazem našeho programu, že v rámci vedení města mají všechny zvolené subjekty komunikovat a spolupracovat mezi sebou a navzájem. Neboť jsme se shodovali v tom, že obě možnosti nám tak umožňují stejné prosazování našeho programu, rozhodli jsme se vyčkat na případnou konkrétní dohodu vítězných stran.

Ve středu večer byli naši zástupci pozváni na jednání s Kutnohorskou změnou. Na tomto jednání nám bylo Kutnohorskou změnou společně s ANO 2011 a ČSSD nabídnuto jedno místo pro našeho člena jako pozorovatele do rady bez jakékoli hlasovací možnosti. Tato nabídka, která ve své podstatě nenabízela nic konstruktivního pro případné prosazování našeho programu, byla námi logicky odmítnuta.

Zástupci Alternativy pro Kutnou Horu se tedy nebudou účastnit koalice, ale plně se v nastalé situaci vynasnaží naplňovat program, na jehož základě byli zvoleni, a to konstruktivní spoluprací napříč jednotlivými uskupeními v zastupitelstvu.