Sídliště

Veřejné projednání návrhu generelu dopravy

2. 01. 2020

Přijďte 20. ledna v 16 hodin do Dačického domu na veřejné projednání návrhu nového generelu dopravy! Generel bude upravovat jak individuální dopravu (zejména v centru města a na sídlištích), tak i dopravu hromadnou.