Vyjádření Alternativy pro Vás k aktuálnímu dění

9. 11. 2018

Vzhledem k probíhajícímu povolebnímu jednání, resp. následnému soudu ohledně regulérnosti voleb, čekali jsme s komentářem až do období po ukončení všech těchto procesů. Od počátku povolebních jednání zástupci Alternativy prosazovali velikou koalici, s tím, že tato je odvislá od jednání prvních tří uskupení. Očekávali jsme, že vítěz voleb (MpL) svolá jím avizované jednání všech uskupení uvažovaných do prosazované velké koalice (prvních tří stran, doplněných o tři další). Když k tomuto velkému jednání nedošlo, podíleli se zástupci Alternativy na utvoření neformálního uskupení tří menších stran (Alternativa, Piráti, KDU-ČSL).

Hlavní myšlenkou tohoto uskupení byla snaha napomoci dojednání široké koalice, když se dlouhodobě ukazovalo, že první tři strany s dohodou mají problém. Jedním z návrhů, který jsme „dali na stůl“, byla možnost, že pokud se na lídrovi takové koalice nedohodnou první dva, mohl by jím být zástupce té třetí. Proto jsme komunikovali možnost podpory Ing. Tomáše Havlíčka na post starosty, s tím, že další dva uvolněné posty by zaujali nominanti dvou prvních uskupení.

Během všech jednání se jasně ukázalo, že problematickým pro zdárný průběh jednání o velké koalici se pro většinu možných partnerů jeví možný nominant Města pro Lidi Bc. Martin Starý na uvolněný post. Zástupci Alternativy do poslední možné chvíle odmítali návrhy například ODS: vytvořit koalici, která by obcházela druhého v pořadí a měla 15 hlasů, stejně tak návrh hnutí ANO, který počítal s obejitím prvního a třetího ve volbách, s tím, že stále prosazují velkou koalici.

Když se již mohlo mnohým zdát, že je vše dohodnuto dle návrhu ANO, prosadili zástupci Alternativy spolu s dalšími členy „trojlístku“ další jednání o velké koalici. Tuto možnost také jasně deklarovali na společném setkání „trojlístku“ se zástupci Města pro Lidi. Na tomto jednání ve středu 17. 10. jsme stále prosazovali návrh velké koalice s výše uvedenou podmínkou ohledně Bc. Martina Starého, kterážto jediná stála v cestě možnosti vytvoření veliké koalice. Když druhý den zástupci Města pro Lidi tuto možnost odmítli, padla tak možnost vytvoření velké koalice.

Následně byla dohodnuta jednání o sestavení koalice se zástupci ANO, STAN-ŠpKH, Alternativa, Piráti, KDU-ČSL a Kutnohorská změna. Vzhledem k tomu, že Alternativa vždy byla a je demokratickým uskupením, plně jsme respektovali rozhodnutí jednoho z našich zastupitelů Martina Hlavatého, tuto koalici personálně nepodpořit. Aktivně se však podílíme na vytváření programového prohlášení, do kterého se nám daří vtělovat celou řadu bodů našeho programu.

Respektovali jsme také rozhodnutí zástupců Města pro Lidi, obrátit se na soud ohledně možnosti neregulérnosti voleb, pokud šlo o letáky, které byly ve městě šířeny před volbami. Překvapilo nás však, že podnět k soudu toto uskupení podalo až ve chvíli, kdy se také svým rozhodnutím distancovalo z povolebních jednání. Verdikt a vyjádření Krajského soudu v Praze také plně respektujeme a nikterak s ním nepolemizujeme.

Když v povolebním období lídr STAN Silvia Doušová zaujala svým prohlášením jasný postoj k problematice letáků, které byly před volbami šířeny jejich člověkem, považovali jsme to v té době za jejich interní záležitost. S tímto jsme také, v rámci nutnosti sestavit pro město fungující koalici, přistupovali k možnosti, že by ona, coby nominant za volební uskupení, zaujala post místostarostky.

V současné chvíli a po nálezu soudu však již nejsme přesvědčeni, že by právě ona, také vzhledem k několika svým zavádějícím vyjádřením, byla nejvhodnějším kandidátem na funkci místostarosty. Ctíme předjednané dohody, pokud jde o utváření koalice, a proto souhlasíme s tím, že post místostarosty může obsadit STAN-ŠPKH. Stejně tak věříme, že toto uskupení se k danému problému postaví čelem, s upřednostněním zájmů města, a máme také za to, že uskupení má na tento důležitý post další vhodné kandidáty.

Někteří zastupitelé z jiných uskupení, případně z podporovatelé jiných uskupení, se nás dnes ptají, zda nám není hanba. Proč? Byla to Alternativa, která se do poslední chvíle snažila prosadit širokou, co možná nejpočetnější koalici. Za to nám hanba není. Daří se nám dostávat do programového prohlášení řadu bodů, se kterými jsme šli do voleb. Za to nám hanba není. Ctíme demokratické rozhodnutí našeho zastupitele z vlastního přesvědčení personálně nepodpořit dohodnutou koalici. Za to nám hanba není. Při jednáních naši zástupci jasně vyzvali volební stranu STAN-ŠpKH, aby se k nastalé situaci postavila pro město zodpovědně. Za to nám hanba není.

Věříme, že se podaří sestavit kvalitní a pro město přínosný program. Věříme, že se ti, kterých se případné aktuální problémy týkají, zachovají městotvorně, že se všichni aktéři koalice i opozice budou chovat zodpovědně. A hlavně věříme v pro Kutnou Horu úspěšně období.