Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu, vyzývá k účasti ve volbách

4. 10. 2018

Doba, kdy volební účast byla povinná a možnost volby nulová, je naštěstí minulostí. Dnes nám nikdo nediktuje, jak se máme rozhodnout. S o to větší zodpovědností bychom měli zvážit, komu svůj hlas dáme. Volebních sloganů, programů a tváří z plakátů jsme všichni přehlceni. Dle nejnovějších sociologických průzkumů se většina voličů rozhoduje na základě osobní znalosti kandidáta a jeho úspěšného působení ve veřejné funkci.

Vedení města není o líbivém marketingu, kterému jsme v posledních dnech vystaveni na ulicích a v médiích. Vedení města, vedení Kutné Hory, je o konkrétních zkušenostech v tomto městě. Tyto zkušenosti nabudete životem zde, láskou k tomuto městu, mnohaletou prací pro město a důkladnou znalostí práce úřadu.

Kandidáti Alternativy mají v těchto oblastech nesporné zkušenosti. Martin Suchánek, lídr našeho jediného čistě kutnohorského hnutí, je člověkem s bohatými zkušenostmi s fungováním města – a to jak z Kutné Hory, kde pracoval patnáct let jako vedoucí odboru správy majetku na městském úřadu, tak z Poděbrad, kde již více než tři roky vykonává funkci tajemníka. Má zkušenosti i z jiných oblastí pracovního života, od manuální práce až po manažerské pozice. Navíc je kutnohorským rodákem a celý život v Kutné Hoře žije.

Mohou toto vše nabídnout jiní lídři? Může z nich někdo nastoupit do funkce starosty a ihned začít pracovat v zájmu občanů? Nebo se to bude muset budoucí starosta či starostka velkou část svého volebního mandátu teprve učit?

Rozvažte sami…. co je opravdu důležité. Jít volit! Nenechte za sebe rozhodnout ostatní. Tím svého práva nevyužijete. Volte pro sebe, pro své rodiny, pro naše město to nejlepší!