Zastupitelstvo města

Žákovské práce budou informovat občany o zelených plochách na území města

18. 05. 2021

Komise pro životní prostředí spolu s technickým oddělením vytipovaly místa, na kterých bude omezeno sekání. Na tato místa budou také upozorňovat výtvarné práce žáků místních základních škol.

Více informací najdete v článku v Kutnohorských listech.