Nové stanovy

Změna stanov Alternativy pro Vás

13. 02. 2022

Politické hnutí Alternativa pro Vás má nové stanovy, schválené sněmem 16. prosince 2021 a zaregistrované ministerstvem vnitra 10. ledna 2022. Hlavními změnami je zavedení povinných členských příspěvků a zúžení výkonného výboru na tři členy.