Nemocnice Kutná Hora

Městský příspěvek zaplatil nová světla na operačních sálech

9. 12. 2022

Trvalá podpora nemocnice je jednou z našich priorit a daří se nám ji dlouhodobě prosazovat. Rádi vidíme, jak peníze z městského rozpočtu slouží pacientům – ať už ve formě vybavení přímo na poskytovanou péči nebo třeba ve formě zvýšení komfortu pro pacienty. Díky příspěvku města ve prospěch pacientů kutnohorské nemocnice byla nyní pořízena nová světla pro operační sály.

Lavička Václava Havla v Karlových Varech (foto Vladimír Hanzel, CC BY-SA 4.0)

Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla

31. 10. 2022

Lavička Václava Havla bude slavnostně odhalena 17. listopadu. K výtěžku veřejné sbírky (k níž jsme v loňském roce významně přispěli) ve výši 248 340 Kč přidalo Město Kutná Hora dalších 71 100 Kč přímo na Lavičku Václava Havla a ještě cca 60 000 Kč na úpravu okolí. Lavičky se tedy kutnohorští občané brzy dočkají!

(Pokračování textu…)
Mgr. Tomáš Morawski

Tomáš Morawski zvolen kutnohorským radním

24. 10. 2022

Náš předseda a volební lídr Mgr. Tomáš Morawski byl na dnešním jednání Zastupitelstva města Kutné Hory zvolen členem Rady města. Věříme, že vzniklá koalice bude úspěšně fungovat ve prospěch kutnohorských občanů a že jim významně pomůže zvládnout aktuální nelehkou dobu.

Lavička Václava Havla v Karlových Varech (foto Vladimír Hanzel, CC BY-SA 4.0)

Lavička Václava Havla bude!

11. 10. 2022

Velmi děkujeme, že se i s přispěním města podaří dokončit dlouholetý záměr a sbírku, kterou se před časem snažila, vedle žáků místních škol, připomenout vybraným příspěvkem také Alternativa, a sice realizaci Lavičky Václava Havla v Kutné Hoře.

(Pokračování textu…)