Mgr. Tomáš Morawski

Rozhovor s volebním lídrem Tomášem Morawskim

9. 9. 2022

Tomáši, představte prosím obyvatelům Kutné Hory Alternativu. Tedy kdo ji tvoří a s jakým programem jde do komunálních voleb.

Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu, je nyní patrně nejdéle působícím opravdu čistě kutnohorským hnutím, pro něhož je od jeho samého začátku prioritou péče a budování základní infrastruktury města, vůči níž tu dříve byl poměrně významný dluh. Proto se naše volání po nutnosti oprav a rekonstrukcích, např. městských ulic a chodníků, táhne celým působením Alternativy jako pomyslná červená linka.

(Pokračování textu…)
Školní jídelna

Komise mají být respektovanými poradními orgány

4. 9. 2022

Prosazujeme, aby se komise staly respektovanými poradními orgány města. Toho lze docílit, bude-li rada tyto své poradní orgány v konkrétních oblastech rozhodování využívat a jejich doporučením naslouchat. Podporujeme, aby byl radní pověřený určitou oblastí pravidelným účastníkem jednání komise, případně aby při projednávání závažných bodů té které oblasti byl na jednání rady zván zástupce odpovídající komise.

(Pokračování textu…)
Jindřich Bartoň

Rozhovor s Jindřichem Bartoněm

2. 9. 2022

Jsou to čtyři roky, co Mgr. Jindřich Bartoň, učitel angličtiny, českého jazyka a literatury na GJO v Kutné Hoře, tehdy jako podporovatel Alternativy vedl rozhovor s naším tehdejším lídrem. Dnes za naše hnutí Jindřich již kandiduje, za což jsem rád, a rád bych se mu také v jistém smyslu revanšoval a dnes tedy povede rozhovor lídr kandidátky s ním.

(Pokračování textu…)