Školní jídelna

Komise mají být respektovanými poradními orgány

4. 9. 2022

Prosazujeme, aby se komise staly respektovanými poradními orgány města. Toho lze docílit, bude-li rada tyto své poradní orgány v konkrétních oblastech rozhodování využívat a jejich doporučením naslouchat. Podporujeme, aby byl radní pověřený určitou oblastí pravidelným účastníkem jednání komise, případně aby při projednávání závažných bodů té které oblasti byl na jednání rady zván zástupce odpovídající komise.

(Pokračování textu…)
Jindřich Bartoň

Rozhovor s Jindřichem Bartoněm

2. 9. 2022

Jsou to čtyři roky, co Mgr. Jindřich Bartoň, učitel angličtiny, českého jazyka a literatury na GJO v Kutné Hoře, tehdy jako podporovatel Alternativy vedl rozhovor s naším tehdejším lídrem. Dnes za naše hnutí Jindřich již kandiduje, za což jsem rád, a rád bych se mu také v jistém smyslu revanšoval a dnes tedy povede rozhovor lídr kandidátky s ním.

(Pokračování textu…)
Volební program

Přečtěte si náš volební program

24. 7. 2022

Na stránce Náš program si můžete přečíst jak naše hlavní priority pro následující volební období, tak i podrobný program rozpracovávající konkrétní oblasti. Pokud se vám zdá, že je tento program podobný těm dřívějším, není to náhoda. Naše priority jsou stále stejné. Program ale samozřejmě reflektuje vývoj událostí a nové výzvy.

Kandidáti Alternativy pro Vás

Zveřejnili jsme kompletní kandidátku

22. 7. 2022

Na stránce Naši kandidáti jsme zveřejnili kompletní kandidátní listinu, která byla zaregistrována pro letošní volby do zastupitelstva Kutné Hory. Sestavili jsme silný tým, který je připraven pro vás pracovat a měnit život v Kutné Hoře k lepšímu.