Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu, vyzývá k účasti ve volbách

4. 10. 2018

Doba, kdy volební účast byla povinná a možnost volby nulová, je naštěstí minulostí. Dnes nám nikdo nediktuje, jak se máme rozhodnout. S o to větší zodpovědností bychom měli zvážit, komu svůj hlas dáme. Volebních sloganů, programů a tváří z plakátů jsme všichni přehlceni. Dle nejnovějších sociologických průzkumů se většina voličů rozhoduje na základě osobní znalosti kandidáta a jeho úspěšného působení ve veřejné funkci.

(Pokračování textu…)

Ponechme městská sportoviště pod správou města

2. 10. 2018

Řada uskupení maji sport jako jednu z priorit. O tom, že je sport a sportovní organizace ve městě třeba podporovat, na tom se jistě shodneme všichni. V pohledu na řešení se však názory různí. Nedomníváme se, že by to se sportem v Kutné Hoře bylo tak tristní, jak se prezentuje v jednom z předvolebních článků. V něm je nastíněna myšlenka organizace, která by měla spravovat sportoviště města.

(Pokračování textu…)