Rekonstrukce ulic

Navýšení prostředků na rekonstrukci komunikací

20. 9. 2019

Rada města na svém posledním zasedání plnila dodatek koaliční smlouvy, prosazený zástupci Alternativy, ohledně navýšení prostředků do komunikací, konkrétně se jedná o částku 5 537 589,83 Kč na rekonstrukce povrchů ulic Rudní a Uhelná.

Ohňostroj

Návrh vyhlášky o používání ohňostrojů

18. 9. 2019

Rada města na svém dnešním zasedání vyslyšela návrh Jany Červené a Martina Hlavatého z komise pro životní prostředí a pověřila kancelář tajemníka vypracováním vyhlášky omezující používání ohňostrojů na celém území města Kutná Hora a to během celého roku, kromě 31. 12. a 1. 1.

Železniční zastávka

Královská procházka dostala nový povrch a proběhlo jednání o železniční zastávce

21. 2. 2019

Na Královské procházce, která je oblíbenou trasou pro pěší i cyklistické výlety Kutnohoráků na okraji města, byl položen nový mlatový povrch. Dříve byl povrch tvořen jen zemí, která se po dešti rozmočila a zůstávala dlouho blátivá. Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) také jednal s IDSK o uvažovaném zřízení železniční zastávky pod chrámem sv. Barbory; proces směřující k vybudování této zastávky máme ve svém programu již od roku 2014.

Zastupitelstvo města

Rozdělení kompetencí radních a jejich účast v osadních výborech

7. 2. 2019

Dlouhodobě zastáváme názor, že za každou oblast má být zodpovědný konkrétní člen rady města, případně více členů. Nyní tato představa získala konkrétní podobu v dokumentu, který vymezuje kompetence jednotlivých radních a také jejich delegaci pro komunikaci s jednotlivými osadními výbory.