Kaňk

Pojmenování ulic na Kaňku

11. 5. 2021

Děkujeme Osadnímu výboru Kaňk za kvalitní práci ohledně pojmenování ulic v této městské části.

Po téměř třicetileté snaze místních dnes zastupitelstvem toto pojmenování jednomyslně prošlo.

Zastupitelstvo města

Podpora podnikatelů, živnostníků a organizací

22. 3. 2021

Od dubna 2021 si mohou fyzické a právnické osoby podnikající v Kutné Hoře, jakož i další organizace provozující zde svou činnost, požádat o finanční podporu ve výši 15 tisíc korun. Tato podpora má kompenzovat dopady vládních restrikcí souvisejících s pandemií koronaviru.

Přijetím podpory se žadatel zaváže k nefinanční návratnosti formou kulturní produkce, akce pro děti, stánku na adventním trhu apod. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu Kutné Hory.

Kultura

Rozděleny velké kulturní granty

20. 3. 2021

Jednomyslnou podporou zastupitelů prošlo navržené rozdělení velkých grantů v oblasti kultury. Tomáš Morawski děkuje všem členům hodnotící skupiny, kteří se na tomto hodnocení podíleli.

To, že druhý rok od zavedení nového systému pro hodnocení kulturních grantů došlo k tomu, že výsledné doporučující hodnocení prošlo Radou i Zastupitelstvem beze změny, jednoznačně dokládá kvalitu a vyváženost tohoto systému; zpětně tak patří také velké poděkování jeho tvůrcům. Jednomyslná podpora kulturním grantům také ukazuje všeobecnou důvěru, že se nám podaří přes toto nelehké období dostat a na jeho konci se budeme moci těšit na kvalitní kulturní akce.

Sportovní areál

Rozvoj sportovního areálu, investice do komunikací

16. 3. 2021

Na dnešním jednání zastupitelstva je vedle řady bodů také bod schválení finanční spoluúčasti města na dalším rozvoji sportovního areálu Olympie. Vzhledem k tomu, že by toto naráželo na koaliční smlouvu, podařilo se s přispěním pana starosty zástupcům Alternativy prosadit, že případné dnešní schválení dalších financí do sportu s sebou ponese jasný příslib dalších konkrétních investic v letošním roce do komunikací. Výše investic by měla odpovídat investicím na Olympii.