Martin Hlavatý byl zvolen do Rady města

27. 11. 2017

Kutnohorské zastupitelstvo na svém jednání 7. listopadu 2017 nejprve neúspěšně zkoušelo zvolit nového místostarostu, který by do funkce nastoupil po odvolané Zuzaně Moravčíkové. Následně po diskusi rozhodlo těsnou většinou o tom, že bude Rada města fungovat jen s jedním místostarostou a proto se zvolí jen „řadový“ (neuvolněný) radní. Náš zastupitel MUDr. Havlovic navrhl jako kandidáta Martina Hlavatého; další navrženou kandidátkou byla Běla Hejná z ČSSD, ta se však kandidatury vzdala a doporučila volit Martina Hlavatého. Ten byl zvolen většinou 22 hlasů a získal tedy pro svoji práci silný mandát.

(Pokračování textu…)

Zamyšlení zastupitele Martina Hlavatého: Proč jsem nemohl podpořit rozpočet města Kutná Hora na rok 2017

14. 12. 2016

Dovolte mi, abych se zamyslel nad návrhem rozpočtu našeho města na rok 2017. Již několik let sleduji, že rozpočty jsou tvořeny se snahou vybudovat něco velkého, mohutného, viditelného. Bohužel frekvence voleb přináší i změnu názoru, co by ono velkého a viditelného mělo být.

Jen pro připomenutí vzpomenu demolici věžáku v Uhelné č.p. 555, kde existuje již vydiskutovaný názor zastupitelstva, co by mělo v této lokalitě vzniknout – studie jsme zaplatili, nějaká PD určitě také existuje a výsledek…

(Pokračování textu…)

Město promarnilo šanci získat Lorec

12. 1. 2016

V internetových novinách Svoboda.info vyšel článek informující o tom, že byl kulturní dům Lorec prodán soukromé firmě. Největší kutnohorský prostor, kde se konají plesy, koncerty a další podobné akce byl dosud ve vlastnictví akciové společnosti Sparta Kutná Hora, která se donedávna věnovala fotbalu – její součástí byly mužské týmy (ostatní fotbalové týmy, působící pod názvem Sparta Kutná Hora, byly součástí stejnojmenného spolku). O prodeji rozhodl většinový akcionář vlastníka objektu, tedy SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s.

(Pokračování textu…)

Zpráva zastupitelů Karla Koubského st. a Jana Havlovice ke změně struktury úřadu

12. 7. 2015

Vážení členové Rady Města Kutná Hora,

jak je Vám známo, od počátku tohoto volebního období interpelujeme na zastupitelstvu města proti „rozstřelení“ odboru správy majetku – tak tuto záležitost nazval advokát Mgr. Ing. Pavel Bezouška.

Dosud nám kromě osobních důvodů mezi vedením města a Ing. Suchánkem nebyl znám žádný relevantní důvod tohoto kroku.

(Pokračování textu…)

Stanovisko Alternativy pro Kutnou Horu k povolebnímu dění

16. 10. 2014

Tým Alternativy ještě jednou děkuje voličům, že nám dali svou důvěru zvolením dvou našich kandidátů do městského zastupitelstva a tím také možnost plně se snažit naplňovat náš program.

Po sobotním sečtení hlasů a oznámení oficiálních výsledků byli naši zástupci kontaktováni vedením Kutnohorské změny. Na následující nedělní schůzce jsme byli informováni o jednáních směřujících k sestavení koalice na půdorysu Kutnohorská změna, ANO 2011, ČSSD a Alternativa pro Kutnou Horu, přičemž jsme se dozvěděli, že se uvažuje o jednom regulérním místě v devítičlenné radě také právě pro Alternativu. Tuto variantu jsme začali zvažovat a vážně diskutovat, neboť nabízela možnost postupného prosazování našich možných priorit.

(Pokračování textu…)